Driften af hjemmesiden varetages og håndteres af ParkBird ApS, CVR-nr. 41339381, Pilestræde 26-32, 1112 København K (herefter kaldet “ParkBird”)

Medlemskab

Adgangen til at benytte ParkBirds ydelser afhænger af, om man er bruger eller en virksomhed, som udlejer parkeringspladser, samt registreret som medlem af ParkBird. Brugere kan benytte ParkBird til leje i ParkBird appen og evt. platform, og virksomheden kan udleje ved brugen af ParkBird platformen. Det kræver dog at man er medlem.

En virksomhed, som tilmelder en parkeringsplads, kaldes herefter for “udlejer”. En bruger, der benytter sig af en parkeringsplads, og tilhørende faciliteter, kaldes herefter for “lejer”.

Medlemskab af ParkBird bliver etableret og er gyldigt ved:

– Medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for ParkBird platformen

– Medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) i ParkBirds medlemsprofil eller oprettelse af medlemskab via Facebook-profil eller gmail.com. DEt er til enhver tid muligt for et medlem at foretage ændringer under menuen “brugerprofil”, herunder også muligt at slette sine medlemsoplysninger. Dette er dog ikke tilfældet, hvis man er en del af et firma, som har oprettet brugeren gennem platformen. Dermed er det firmaets ansvar at slette brugeren, ud fra de gældende regler. Ved sletning af medlemsoplysninger, som er en forudsætning for at blive medlem af ParkBird, anses medlemskabet automatisk for ophørt.

Når medlemmet er oprettet, vil medlemmet modtage en bekræftelsesmail, som sendes til medlemmets e-mailadresse.

ParkBird er berettiget til, uden samtykke, at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel, dog med forbehold for en indtrådt lejeperiode, med en anden lejer eller udlejer. Så skal denne afsluttes med normale vilkår.

Hvis kontrakten er lavet mellem lejer og udlejer, via ParkBird platformen, godkender man, at al betaling og samarbejde sker gennem ParkBird platformen. Dette godkender medlemmer, når man har accepteret betingelserne. 

Ydelser

ParkBirds brugere erhverver alene adgang til en formidlingsplatform (database). Formidlingsplatformen indeholder og giver adgang til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for lejere at etablere den fornødne kontakt til udlejere, som annoncerer en parkering, lager eller opbevaringsmulighed. Alt dette med henblik på en aftale om ovenstående.

Det er muligt at bruge platformen, uanset om man er privatperson eller erhverv. Er man registreret som privatperson, vil betalingen dog foregå med det samme, enten via kort eller anden betalingsløsning, hvis en sådan eksisterer.

Databeskyttelse

Ifølge persondataloven, skal dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. ParkBird opfylder lovgivningen ofr beskyttelse af personoplysninger. ParkBird er dataansvarlig og databehandler for ParkBird platformen.

Personoplysninger

– Vi, hos ParkBird, indhenter oplysninger om brugeren, og behandler disse i forbindelse med registreringen af brugeren på ParkBirds platform.

– I forbindelse med registreringen, giver brugeren dermed samtykke til, at ParkBird behandler og opbevarer oplysningerne i overensstemmelse med lov nr. 429 af 31.

– Brugeren giver også samtykke til, at ParkBird videregiver nødvendige oplysninger til brugere på platformen, som kan være offentligt for alle.

– Alle former for personoplysninger behandles i overensstemmelse med datalovgivningen i henhold til persondataloven.

– ParkBird anvender ikke oplysninger, eller videregivelse af disse til anden part, i forhold til markedsføringsøjemed, medmindre at brugeren har givet samtykke til dette.

Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse

– Brugen og anvendelse af ParkBirds platform og applikation, foregår på brugerens eget ansvar

– Oplysninger og anbefalinger, som er sendt fra ParkBirds platform til brugeren, er alene beregnet til informationsformål og udvikling, og udgør derfor ikke rådgivning.

– Brugeren skal holde ParkBird skadesløs for så vidt angår skader, tab eller andre udgifter, der måtte opstå i forbindelse med brugerens misligholdelse af forretningsbetingelser, eller overtrædelse af gældende lovgivning.

ParkBird kan ikke stilles ansvarlig for følgende:

– Tastefejl, utilsigtede funktioner eller upræcist indhold på ParkBirds platform

Skader af, eller hos, bruger, på person eller materiel og/eller køretøjer

Adfærd og handlinger, udover hvad der er dækket af forsikringen.

Aftale mellem Udlejer og Lejer

Lejer og udlejer skal og bør altid sikre følgende i forbindelse med aftalens indgåelse og gennemførelse:

At udlejer ejer retten til at udleje parkeringspladsen, således at udlejer har ret til at indgå lejeaftalen, mellem parterne.

– At parkeringspladsen overholder alle lovkrav, og at disse i øvrigt er i forsvarlig stand, da platformen blot formidler billeder, beskrivelser og kommunikation. I praksis gennemser lejer udlejers lokation, og godkender dermed at udlejers lokation opfylder lovkrav, før aftalegrundlaget påbegyndes.

– At billederne, beskrivelserne og kommunikationen er retsvisende, og i den stand som lovet, samt aftalt via ParkBird platformen.

– At udlejer og lejer sammen sikrer dokumentationen ved afslutning af lokale eller parkeringsbrug. At disse bliver gennemgået for eventuelle indvendige eller udvendige skader, idet skaderne straks bør dokumenteres ved fotografering.

– At lejer lovligt må parkere sit køretøj på parkeringspladsen

– At der leves op til gældende regler og lovkrav inden for parkering i Danmark. Udlejer kan ikke stilles til ansvar for lejers køretøj, såfremt at lovkrav er opfyldt.

– At Lejer betaler alle bøder og gebyrer, der pålægges parkering, grundet brug i strid med færdselssloven, parkeringsrestriktioner mv.

– At parkeringspladsen bliver tilbageleveret i samme stand, som ved udlevering. Her vil misligholdelse af denne del, fra Lejers side, typisk føre til en sanktion fra ParkBirds side, og det vil kunne resultere i en dårlig rating af lejer fra udlejers side, eller i værste udfald en bøde.

Udlejer har ansvar for følgende krav:

– Parkeringspladsen skal være ejet, lejet, eller være en del af et firma eller en grund, hvor udlejeren har kontrol og ejerskab over parkeringspladsen.

– Parkeringspladsen skal opfylde den danske lovgivning.

– Udlejer skal selv have tilladelse til at udleje lokalet eller parkeringspladsen.

Lejer har ansvar for følgende krav:

– Der må ikke opbevares ejendele, last eller motorkøretøjer, som findes ulovligt i Danmark.

Ændring af brugerflade og ParkBirds platform

ParkBird kan til enhver tid ændre ved tjenesten og betingelser, samt nedlægge platformen ved at give meddelelse til brugeren, eksempelvis på ParkBirds platform, applikation eller på mail. I tilfælde af ændringer i disse betingelser, vil brugeren modtage besked herom, og brugeren skal godkende disse nye betingelser.

Interaktion med partner eller tredjepart

ParkBird kan og må, på platformen, placere hyperlinks til andre websteder eller applikationer, der ejes af tredjepart, og dermed er uden for ParkBirds kontrol. Andre tjenester kan have egne handels- og forretningsbetingelser, samt politikker for behandling af data og personoplysninger, som er ParkBird uvedkommende. 

Eksklusion og rating af brugere

ParkBird forbeholder sig retten til at etablere et ratingssytem, hvor lejer og udlejer bedømmer hinanden, og deres oplevelse på ParkBirds platform. Såfremt et sådan system etableres, vil det betyde at ParkBird uden varsel kan ekskludere brugeren, hvis ikke de opretholder en tilfredsstillende rating på ParkBirds platform.

Vi, hos ParkBird tillader ikke, og forbyder direkte:

– Forsøg på at udgive sig for en anden person, konto eller beliggenhed.

– Uønsket kontakt eller indhold, spam, der deles gentagne gange på en forstyrrende måde.

– Kommercielt indhold, såsom firmalogoer, links eller firmanavne i reklamationsøjemed.

– Indhold som promoverer skadelig eller ulovlig aktivitet, med blasfemiske, vulgære, sjofle, chikanerende eller truende adfærd og kommunikation.

– Diskrimination i alle former, hvad enten det omhandler køn, alder, race eller anden form for dette.

Indhold, der ulovligt overtræder en persons rettigheder, herunder ophavsret om privatliv.

ParkBirds undersøgelser og informationer må ikke refereres ,uden videre samtykke.

– Indhold, der gør det muligt at identificere et lokale, rum eller lofts beliggenhed, eller anden form for indhold, der kan true et medlem hos ParkBird.

Vi forbyder denne type kommunikation på ParkBirds platform

Sandfærdige og respektfulde omtaler er fundamentet i vores ParkBird fællesskab, og derfor forbyder vi:

– Opslag med indhold, der er: usandt, falsk, vildledende, ulovligt og/eller misvisende.

– Omtaler, der ikke repræsenterer brugerens oplevelse med ParkBird

– Omtaler, der kompenseres med betaling, services eller rabat.

– Omtaler, der afpresser, truer eller motiverer til dette

– Indhold, der ikke har med en ParkBirds oplevelse, emne eller platform at gøre.

– Angreb på medlemmer, chikane eller trolling.

Hvad må jeg ikke opbevare?

– Du må ikke opbevare enhver form for våben, sprængstoffer, ammunition eller fyrværkeri.

– Alle typer brændbart materiale, herunder spiritus, gas, olie, maling, benzin eller lightervæske.

– Der må ikke opbevares nogen type af lægemidler, narkotika, udstyr eller planter til denne type brug.

– Ulovlige genstande, såsom stjålet ejendom eller noget du kan blive anholdt for at have.

Det er heller ikke lovligt at opbevare ting som er eller var levende, herunder dyr, planter, insekter, svampe eller bakterier.

– Ting eller genstande, der producerer en stærk lugt eller gas, lækker væske eller er fugtig.

Giftige, forurendede eller radioaktive genstande, væsker eller levende væsener

– Alt som skaber lyde, støj eller gene.

– Alt som kan vokse i størrelse eller få et udbrud.

Delvis ugyldighed, lovvalg og værneting

– Såfremt en eller flere punkter i dette dokument findes ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige, så skal ingen andre produkter forringes, ugyldiggøres eller miste deres gennemførlighed herefter.

– Enhver tvist mellem lejer og udlejer skal afgøres i en civil sag, mellem parterne, uden om ParkBird med Købehavns ret som værneting.

Markedsføring

Markedsføring er ikke tilladt på vores platform, hverken i skjult eller direkte form. Vi forbeholder os retten til at fjerne alt materiale, som en bruger har genereret, hvis en form for markedsføring har fundet sted.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret for ParkBirds brugere, da aftalen mellem udlejer og lejer ikke er omfattet af, eller bundet til, forbrugeraftalelovens fortrydelsesret. Det er dog muligt at aflyse sin aftale for både lejer og udlejer i op til 24 timer før den bookede startdato. Det er dog ikke dækket, hvis udlejer har tilføjet “booking med det samme”.

Betaling

– ParkBird håndterer alle betalinger igennem Repay’s betalingsmoduk, som er online på portalen. Repay fungerer ved at reservere det fulde beløb, inklusive administrationsgebyr og andre eventuelle gebyrer, med det samme, på lejers konto, når der bookes via ParkBird platformen.

– Lejer kan, op til 24 timer før bookingens starttidspunkt, annullere bookingen, undtagen hvis der er brugt “booking med det samme”. Er bookingen overskredet de 24 timers deadline før starttidspunkt, vil brugeren blive opkrævet for minimum én periode, som angivet i bestillingen.

– Hvis udlejningen af grunde ikke kan gennemføres, for eksempel pga. skade på lokale eller parkeringsplads, og derved forårsager at udlejningen ikke kan finde sted som lovet i opslaget, og udlejer gør opmærksom på dette senest 24 timer før starttidspunket, bortfalder aftalen uden betaling. Det gør sig også gældende i tilfælde hvor den udlejende part forefinder aflysningen efter deadline på 24 timer før starttidspunktet. Dog kan udlejer forvente en dårlig rating fra lejer. Det samme gør sig gældende, hvis lejer opsiger aftalen før før 24 timers deadlinen.

– Det skal meddeles via platformen, hvis en opsigelse af aftalen finder sted.

Download app’en nu, og reservér din næste parkering

da_DKDanish