Grøn transport møder modstand

favicon_park
ParkBird News
read 2 min.

Udviklingen i transportbranchen har de senere år bevæget sig i en grønnere retning til glæde for rigtig mange – hvis du endnu ikke har fået læst vores blogindlæg om den voksende miljøbevidsthed i branchen, kan du læse det lige her.

Interessen for grøn transport er nemlig ikke kun blandt personbiler, men også salget af el-lastbiler er stødt stigende. Denne udvikling er dog ikke uden udfordringer, og for nogle kan den grønne omstilling virke uoverskuelig og helt uhåndgribelig. I dette blogindlæg belyser vi nogle af de problematikker som grøn transport står overfor og som vi håber vil blive nemmere i fremtiden; for vi er nødt til at handle og sætte ind for miljøets skyld.

En mur af afgifter

“Omstillingen til grøn transport møder i øjeblikket det skisma, at der er et grundlæggende politisk ønske om at bevare de høje afgiftsindtægter,” lyder det fra Danske Vognmænds adm. Direktør, Erik Østergaard, under en paneldebat på Dansk Erhvervs konference om fremtidens grønne transport.

Han lægger vægt på, at det er med til at bremse udviklingen af nye brændstoffer og at transportbranchen har brug for pejlemærker for, hvor der skal sættes ind for at være internationalt konkurrencedygtige. Erik Østergaard uddyber, at bilisterne årligt bliver opkrævet 50 mia. DKK i afgifter – henholdsvis i form af brændstofafgifter og vedligehold af infrastruktur. Jo mere effektiv og grøntransportørerne bliver, desto mere mister staten i provenu. På trods af dette understreger han, at det er vigtigt for staten at satse økonomisk tidligt i forløbet, for at danskerne ikke kommer til at halte bagefter i den internationale konkurrence.

En voksende uvished

Der stilles ligeledes spørgsmålstegn ved politikernes manglende tilstedeværelse. Det skyldes at regeringens klimapartnerskab binder transportsektoren op på ambitiøse klimamål. Dette skaber uvished om hvilken teknologi der skal satses på, og hvad det kræver af samfundet og virksomhederne at nå i mål.

Hertil mener Erik Østergaard, at man fra et politisk perspektiv bør byde ind med realisme, for at hjælpe virksomhederne med at vælge den bedste løsning; ellers kan de ende med at tabe konkurrencekraft i forhold til udenlandske konkurrenter.

DTL har tidligere belyst netop denne problematik og udtaler:

”Danmark har således høje ambitioner om grøn omstilling, og transportbranchen er i skudlinjen. Men vognmændene er udfordret af, at der ikke er noget klart svar på, hvad der er den rette vej for transportbranchens omstilling til mere grøn transport og mindre brug af fossil diesel.

Renere by er ren forvirring

Et skridt mod en grønnere fremtid er miljøzonerne, som trådte i kraft tilbage i juli 2020. Formålet med zonerne er at sikre renere luft i landets største- og tætbefolkede byer. Ulempen er dog, at det kan være lidt af en jungle for chauffører og vognmænd, at finde hoved og hale i de nye krav. Du kan blive endnu klogere på miljøzone-reglerne i vores blogindlæg lige her.

Ved hjælp af kameraer placeret ved indfaldsvejene til miljøzonerne, indhentes den nødvendige data, for at sikre at køretøjer som færdes i zonerne, lever op til kravene. Opfylder et køretøj ikke kravene, kan man som vognmand se frem mod en bøde på 12.500 DKK for lastbiler og busser.

Går udviklingen for stærkt?

Den grønne omstilling i transportbranchen er nødvendig, men det er også en nødvendighed at både vognmænd og chauffører kan følge med i udviklingen.

I Danmark er vi generelt konkurrencedygtige på miljøområdet, og i den forbindelse er det vigtigt at huske på, at transportbranchen ikke er en konkurrent, men en vigtig spiller og brik i udviklingen.

Read next

newsletterIcon
Want to get the latest news & updates on truck parking?
Don’t worry, we will only send you emails with important news!

Download app’en nu, og reservér din næste parkering

da_DKDanish